Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Kartan i Disgen / Ystad

Studiefrämjandets lokal Ystad Lilla Västergatan 30, Ystad

Lena Ringbrant Ekelund visar oss hur man kan använda Disgens kartfunktion för att åskådliggöra var släkten har levt. Vi tittar också på hur man följer i släktens fotspår med en […]

Utskrifter i Disgen / Lund

Arkivcentrum Syd Porfyrvägen 20, Lund

Lena Ringbrant Ekelund berättar om Utskrifter i Disgen. Torgny Larsson, Magnus Hellblom och  Anders Lindberg är med på plats för hjälp med alla frågor. På grund av renovering på ACS […]

Digitalt DIS Syd café

Digitalt via Zoom

Vi tar upp inkomna frågor från deltagarna. Du kan skriva frågan i samband med anmälan eller maila till anders.lindberg@dis-syd.se Anmälan till mötet