Så här hanterar vi personuppgifter

Många pratar nu om GDPR (eller Allmänna dataskyddsförordningen som den faktiskt heter på svenska) och du får många mail om hur olika föreningar och företag hanterar sina register.

Vad betyder egentligen detta för dig, i din kontakt med DIS och DIS Syd?

Först vill jag berätta att DIS Syd inte har något eget medlemsregister. DIS Syd har till tillgång till det medlemsregistret som DIS förvaltar och ansvarar för.

Från detta medlemsregistret gör DIS Syd utdrag, så att vi kan göra mailutskick och distribuera vår tidning DISkutabelt och göra statiska sammanställningar

DIS medlemsregister

I DIS medlemsregister lagras bland annat uppgifter såsom: namn, adress, telefon, epost och uppgifter om eventuellt familjemedlemskap och uppgifter om betalning av medlemsavgift, även för regionföreningar.

Det finns även uppgifter om födelseår och kön i medlemsregistret. Dessa är frivilliga att uppge och används endast internt i föreningen för statistiska ändamål.

När du lämnar föreningen stryks du ur registret som aktiv medlem. Om du själv lämnar föreningen kan du välja att bli struken direkt eller vid kommande årsskifte. Vi behåller dina uppgifter i registret i ett år för den händelse att du vill bli medlem igen.

Vem har tillgång till medlemsregistret?

Tillgång till DIS medlemsregister, och utdrag därifrån, har vissa registrerade funktionärer i DIS. DIS eller DIS Syd gör inte dina uppgifter tillgängliga för någon utanför föreningen. Vi delar alltså inte adressuppgifter eller epost med kommersiella aktörer eller andra föreningar.

Var hittar jag mer om GDPR och DIS?

Vill du veta mera och läsa den kompletta texten om hur DIS hanterarar sitt medlemsregister så gå till:  https://www.dis.se/personuppgifter

Härifrån kan du också gå till medlemsregistret och se vad vi har i DIS medlemregister om just dig och härifrån kan du också gå till sidan där du kan ändra dina uppgifter.

Om du vill ha ett utdrag från medlemsregistret med dina uppgifter, är du välkommen att kontakta mig.

Viveca Kristiansen
Medlemsansvarig i DIS Syd
e-post: viveca@dis-syd.se