Dokumentation

Kursdokumentation

Disgen 2023
Nyheterna i Disgen 2023
Kom i gång med Disgen 2023
240111 Flaggor i Disgen 2023

Från medlemsträffar 2024
240125_Dg2023_Övning_K1_Olof


Från medlemsträffar 2023
230117 Nyheterna i Disgen _2023 
230214 Riksarkivets digitala forskarsal
230314 Lantmäteriet
230418 Gedcom Disgen
231010 Källautomatiken 
231017 Café DIS Syd


Från medlemsträffar 2022
Övningar inför medlemsträffen 25 januari 2022 om sökningar i Disgen
220124 Källträdet i Disgen 2021 
220223 Grunderna_i Disgen_2021
220321 Molntjänster
220404 Koppla, koppla loss och dubbletter
220502 Disgen Personoversikten
220502 Disgen_Notiser
220511 Skåneland Källor
221005 Disgen 8
221107 Disgen Källträd
221107 Disgen Ortsträd
221205 Disgen Sökningar
221205 Flaggor i Disgen 2021

Släktforskning
Torgny Larssons sammanställning från onsdagsträffarna hösten 2021 om släktforskning
220107 Kursbok Släktforskning
221123 Domstolar och rättsväsende

Från medlemsträffar 2021 
210210 Tema: Släktforska i Norge
210203 Tema: Källträd i Disgen 
201028 Tema: Notiser i Disgen 
200902 Tema: Forska i Danmark  
210407 Tema: Gedcom
210407 Tema: Orter och Ortsträd i Disgen
210426 Tema: Disgen 2021 – Nyheter och fördelar
210505 Tema: Utskrifter

Zoom
Zoom funktioner för deltagare i DIS möten

Disgen 2019
Innehållsförteckning till Disgen handledning
Kom igång med Disgen 2019

Disgen 2021
Nyheterna i Disgen 2021
Kom igång med Disgen 2021