Valberedning

Ingemar Odenbrand, sammankallande
ingemar@dis-syd.se

Anders Lindberg
anders.lindberg@dis-syd.se

Magnus Hellblom,
magnus@dis-syd.se