Valberedning

Ingemar Odenbrand, sammankallande
ingemar@dis-syd.se

Anders Lindberg
anders.lindberg@dis-syd.se

Magnus Hellblom
magnus@dis-syd.se

Ingrid Christensson
ingrid@dis-syd.se