Styrelse

Ordförande Viveca Kristiansen
Skivarp
Mobilnr: 0738-332464
E-post: viveca@dis-syd.se
Vice ordförande Magnus Hellblom
Lund
E-post: magnus@dis-syd.se
Kassör Nicklas Ljungström
Ystad
E-post: nicklas@dis-syd.se
Sekreterare Vakant
Alternerar inom styrelsen
.
E-post: styrelsen@dis-syd.se
Övriga ledamöter Anders Lindberg
Lund
E-post: anders.lindberg@dis-syd.se
Bo Lundgren
Nymölla
E-post: bo@dis-syd.se

Ewa Runesdotter
Kristianstad
E-post: ewa@dis-syd.se

Ingrid Christensson
Trensum
E-post: ingrid@dis-syd.se

  Lars Åke Sellberg
Lund
E-post: larsake@dis-syd.se
  .
.
.
   
. .