Revisorer

Thomas Behrens, Höganäs
Kent Hektor, Ystad
Bengt Johansson, Östra Ljungby (suppleant)