Aktuellt från DIS Syd

Höstens onsdagsträffar 2021: Tema släktforskning

Alla dokumentation från Torgny Larssons onsdagsträffar om släktforskning nu samlat i ett dokument till hjälp för alla, nybörjare som erfaren, med bra tips och värdefulla länkar, 73 sidor, med exempel och övningar, varsågoda. 

Kursbok Släktforskning

Program för DIS Syd våren 2022

ÅRSMÖTE DIS Syd
2022-03-27 Plats: Nakterhuset (f.d. Folkets Hus), Bancks väg 6, Sölvesborg 
Tid: 13.00 -16.00

DIGITALA DIS SYD TRÄFFAR MED ZOOM
Alla träffarna är via Zoom och äger rum följande dagar
kl. 19-21. Obligatorisk anmälan senast dagen före träffen via vår hemsida 
Kontaktperson Anders Lindberg, anders.lindberg@dis-syd.se.

2022-01-25 Tema: Sökningar i Disgen
2022-02-23 Tema: Grunderna i Disgen
2022-04-06 Tema: Inte bestämt ännu
2022-05-11 Tema: Inte bestämt ännu

FRÅGA EN FADDER VIA ZOOM
Måndagar jämna veckor med start den 7 februari mellan kl. 15-17.
Vi svarar på dina frågor om dina verktyg. Det kommer också att finnas möjlighet för diskussion
och hjälp i mindre grupper eller enskilt. Öppen för alla ingen anmälan krävs.

DIGITALA DISGENTRÄFFAR I BLEKINGEGRUPPEN
Under våren fortsätter vi med våra digitala Disgenträffar via Skype, ca. en gång per månad. Vid varje träff har vi en frågestund och sedan behandlar vi något eller några avsnitt i Disgen. Varje träff är max 2 timmar.
Är du intresserad att delta? Hör av dig till Staffan Knös; staffan@dis-syd.se, 070-595 13 38.

LUND
Alla träffarna äger rum på Arkiv Centrum Syd, lokal
Fascikeln, Porfyrvägen 20, Lund, kl. 14-17. Anmälan senast tisdagen före träffen via vår hemsida Kostnad 40 kr inklusive kaffe och kaka.
Kontaktperson Anders Lindberg, anders.lindberg@dis-syd.se.

Disgenträffar
2022-03-31 Tema: Kartor. Lena Ringbrant berättar och förklarar.
Torgny Larsson, Magnus Hellblom och Anders Lindberg medverkar också.
2022-05-05 Tema: Fråga en fadder
Torgny Larsson, Magnus Hellblom och Anders Lindberg finns på plats för att besvara era frågor.

HALMSTAD
2022-02-26 Tema: Nyheter i Disgen 2021
DIS-träff i samarbete med Hallands släktforskarförening.
Torgny Larsson och Anders Lindberg guidar och svarar på frågor.
Tid: 13.30-16
Plats: Föreningslokalen Ryttarvägen 4, Halmstad
Kostnad: 50 kr, fika ingår.
Obligatorisk anmälan till  anders.lindberg@dis-syd.se. 0708-39 79 08 eller
till info@hallandsslaktforskare.se eller 035-18 82 72.

HELSINGBORG
Disgenhjälp på plats
2022-02-17, 2022-03-17
Har du problem med Disgen? Vill du ha hjälp med att installera, kontrollera databasen, säkerhetskopiering eller annan handledning. Disgen faddern Sven Kylefors, sven@dis-syd.se. finns på plats. Ta med egen dator eller säkerhetskopia.
Plats: HSBF-lokalen, Stadsarkivet, Västra Sandgatan 7
Tid 9.30-12

KLIPPAN
Hjälp med Disgen
Plats: Åsbo Släkt- och Folklivsforskares lokal, Sågenhuset, Ängelholmsgatan 7 Klippan. Kontaktperson Lena Ringbrant Ekelund, lena@dis-syd.se.
Tisdagar jämna veckor kl. 17.30-21 erbjuds hjälp med Disgen, kartor, bilder, utskrifter, Disbyt m.m. Det sker på Åsbo Släkt- och Folklivsforskareförenings ordinarie släktforskarjour. Obs! anmälan@aasbo-gen.com.
Övriga kurser
Kurser i Disgen, Grundläggande bild- och kartkurs,
Avancerad kartkurs samt kurs i bildbehandling planeras att ordnas både på Zoom och på plats. Anmäl ditt intresse till Lena Ringbrant Ekelund, lena@dis-syd.se, 070-232 00 79.

RONNEBY
Plats: ABF:s lokaler på Kungsgatan 2
Tid: 10.00-13.30
Kontaktperson: Bo Lundgren, bo@dis-syd.se, 0735-
28 88 25. Ingen anmälan. Fika till självkostnadspris.
Vårens tema är hur du använder Disgen 2021, erfarenheter och tips.
2022-01-22, 2022-02-19, 2022-03-19 och 2022-04-23
Grunderna i Disgen 2021
Vi planerar för en studiecirkel under våren 2022 om grunderna i Disgen 2021 tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan i Ronneby. Vi hjälper dig med att ladda ner Disgen 2021 och vid behov konvertera från Disgen 8 vid första träffen. Det blir fem träffar och du använder din egen dator. För medlemmar i DIS Syd är cirkeln gratis. Plats: Studieförbundet Vuxenskolan,
Västra Torggatan 7, Ronneby. Kontaktperson; Staffan Knös; staffan@dis-syd.se, 070-595 13 38.

SÖLVESBORG
Plats: Nakterhuset (f.d. Folkets Hus), Bancks väg 6
Tid: 16.00-19.00
Kontaktperson: Bo Lundgren, bo@dis-syd.se, 0735-28 88 25. Begränsat med platser så ring gärna i förväg. Fika till självkostnadspris.
Vårens tema är hur du använder Disgen 2021 erfarenheter och tips.
2022-01-16, 2022-02-13, 2022-03-13 och 2022-04-24

Distansutbildning i Disgen 2021
För dig som inte kan komma till de olika träffar som DIS Syd arrangerar, erbjuder vi möjlighet till en lärarledd distansutbildning om grunderna i Disgen. Utbildningen är framtagen av DIS Filbyter. För medlemmar i DIS Syd kostar kurskompendiet 750 kr.
Är du intresserad? Kontakta då Anders Lindberg, anders.lindberg@dis-syd.se, 0708-39 79 08

Anmälan sker på ett digitalt formulär som nås via en länk som finns dels i våra nyhetsbrev samt även i den Anmälan: som finns till mötet i här till höger under Aktuellt
Klicka först på den träff du vill anmäla dig till och sedan på knappen:
Anmälan till mötet  (se exempel nedan)

De uppgifter som skall fyllas i på dokumentet är e-postadress, medlemsnummer i DIS, namn postort och eventuella frågor du vill ta upp. Det kommer att finnas ett dokument för varje möte.
Obligatorisk anmälan till våra möten skall ske senast dagen innan. 

Senaste numret  av DISkutabelt 


Ur innehållet:
Databasen Lund inom vallarna av Margareta Arnell
DIS Syds höstmöte den 23 oktober i Klippan
Byar och socknar i Skåne och hur de uppstod, referat av föredrag av Alf Johansson
Bildhanteringen i Disgen av Lena Ringbrant Ekelund,
Rofmordet vid Höjebro av Mats J Larsson

Uppdatera din mailadress

Det har visat sig att en del av våra medlemmar har ändrat sin mailadress vilket medför att vår information till er inte kommer fram. Gå in på DIS hemsida under medlem och välj självservice
https://www.dis.se/sjalvservice-medlemmar och välj Adressändring. Kontrollera och ändra om det behövs. Tack på förhand.

Facebook

Gå med i DIS Syd:s nya diskussionsgrupp på Facebook. Den heter: DIS SYD – Släktforskning med Disgen
Några faddrar och övriga funktionärer finns där också och kan ge svar. https://www.facebook.com/groups/DISSyd/ (du måste ansöka om att komma med i gruppen)

Vill du ha hjälp med att gå över till Disgen 2021?

Du som vill ha hjälp med att installera Disgen 2021 kan vända dig till någon av våra faddrar som lotsar dig rätt. Detsamma gäller om du vill ha hjälp med att konvertera från äldre versioner av Disgen som exempelvis Disgen 8. Du hittar en förteckning över våra faddrar här.

Vill du också ha vår tidning DISkutabelt som PDF?

Vi erbjuder nu alla våra medlemmar möjligheten att få Diskutabelt i PDF-version i stället för i pappersform. Förutom att PDF-versionen är skonsammare för miljön och föreningens ekonomi får du tidningen lite tidigare. Kontakta Staffan E:son Knös via staffan@dis-syd.se, om du vill få tidningen via e-post.