Aktuellt från DIS Syd

Disgen 2021 (nytt)

På vår sida för Utbildning/Dokumentation har vi nu lagt ut Torgny Larsson dokumentation
Nyheterna i Disgen 2021  samt
Tema: 210426 Disgen 2021 – Nyheter och fördelar.
Det nya Disgen 2021 kan laddas ner nu läs i dokumentet ovan (Tema 210426 Disgen 2021 – Nyheter o fördelar ) hur det går till.

Föreningen DIS har spelat in ett antal Youtubevideor  ”Disgen 2021 – Nyheter i släktforskarprogrammet”
https://www.youtube.com/watch?v=jTocn3wbDdE

Ny kalender och nytt sätt att anmäla sig till mötena.

Vi har fått byta vår kalender eftersom den vi hade tidigare inte gick att uppgradera.
Vi har har även ändrat hur vi anmäler oss till våra möten, mer om det längre ner på sidan.
Om du kör Google kalender kan du nu boka in mötet direkt i din kalender om du klickar där det står Google kalender, men glöm inte att anmäla dig. Det finns även motsvarande möjligheter för dem som använder andra kalendertyper.

Av planeringsskäl måste du göra din anmälan senast dagen innan kurstillfället, detta gäller alla våra digitala träffar enligt nedan. Nytt för i år är att till vissa möten sker anmälan på en anmälningsblankett.

Digitala DIS Syd träffar våren 2021 via Zoom 

Kursledare: Torgny Larsson, Magnus Hellblom, Anders Lindberg, Viveca Kristiansen

Våra kurser under våren kommer att vara digitala. Nytt för i år är att anmälningarna till kurstillfället sker på ett digitalt dokument som nås via en länk som finns dels, i våra kommande nyhetsbrev samt även i den Anmälan: som finns till mötet i här till höger under Kommande aktiviteter
Klicka först på den träff du vill anmäla dig till och sedan på knappen:
Anmälan till mötet  (se exempel nedan)

 

Det betyder att anmälan inte skall skickas till Anders Lindberg via mail utan han erhåller anmälningarna på ett mer strukturerat sätt som kommer att underlätta administrationen kring mötena.
Vi har på de senaste mötena haft över 50 deltagare och det tycker vi är mycket inspirerande och glädjande.   De uppgifter som skall fyllas i på dokumentet är e-postadress, medlemsnummer i DIS, namn och postort. Det kommer att finnas ett dokument för varje möte.
Anmälan till våra möten skall ske senast dagen innan. 

Eventuella frågor kring kursen kan ställas till Anders Lindberg, anders.lindberg@dis-syd.se, tfn 0708-397908

Kartor i Disgen – online med Zoom

Kursledare: Lena Ringbrant-Ekelund
Kursen består av 3 digitala träffar och den finns vid två tillfällen.
Målgrupp: Du som kan Disgen och vill lära dig mer om kartor.
Det finns inga platser kvar i vår, Lena meddelar här och i vår Facebookgrupp när det återkommer till hösten 

Vill du göra kursen själv så finns den med text och videofilmer på
https://www.dis.se/kartkurs-lena

Disgen hjälp och workshop med olika teman (Klippan)
Tisdagar jämna veckor kl. 17:30-20:00  20/4
På grund av pandemin använder vi Zoom och kör digitalt.
Anmälan: lena@dis-syd.se så får du länken.

Fråga en fadder via Zoom

Torgny Larsson håller i dessa träffarna
I fortsätter även under maj kolla i  kalendariet  Ingen anmälan.
Gå in på Facebooklänken https://www.facebook.com/groups/DISSyd vid de angivna tiderna och hämta länken.

Distansutbildning i Disgen 2019 

För dig som inte kan komma till de olika träffar som DIS Syd arrangerar, erbjuder vi nu möjlighet till en lärarledd distansutbildning i grunderna för Disgen. För medlemmar i DIS Syd kostar kurskompendium och de första fem delarna 600 kr och delarna sex till åtta kostar 200 kr. Är du intresserad?
Kontakta då Anders Lindberg, anders.lindberg@dis-syd.se, 0708-39 79 08.

Hur fungerar det med Zoom saker som det kan vara bra att veta.
I denna film förklaras det, du kan se den här

Uppdatera din mailadress

Det har visat sig att en del av våra medlemmar har ändrat sin mailadress vilket medför att vår information till er inte kommer fram. Gå in på DIS hemsida under medlem och välj självservice
https://www.dis.se/sjalvservice-medlemmar och välj Adressändring. Kontrollera och ändra om det behövs. Tack på förhand.

Facebook

Gå med i DIS Syd:s nya diskussionsgrupp på Facebook. Den heter: DIS SYD – Släktforskning med Disgen
Några faddrar och övriga funktionärer finns där också och kan ge svar. https://www.facebook.com/groups/DISSyd/ (du måste ansöka om att komma med i gruppen)

 

Vill du ha hjälp med att gå över till Disgen 2019?

Du som vill ha hjälp med att installera Disgen 2019 kan vända dig till någon av våra faddrar som lotsar dig rätt. Detsamma gäller om du vill ha hjälp med att konvertera från äldre versioner av Disgen som exempelvis Disgen 8. Du hittar en förteckning över våra faddrar här.

Vill du också ha vår tidning DISkutabelt som PDF?

Vi erbjuder nu alla våra medlemmar möjligheten att få Diskutabelt i PDF-version i stället för i pappersform. Förutom att PDF-versionen är skonsammare för miljön och föreningens ekonomi får du tidningen lite tidigare. Kontakta Staffan E:son Knös via staffan@dis-syd.se, om du vill få tidningen via e-post.