Tidigare nummer

Här kan du läsa tidigare nummer Diskutabelt

2024 Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4
2023 Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4
2022 Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4
2021 Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4
2020 Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4
2019 Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4
2018 Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4
2017 Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4
2016 Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4
2015 Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4
2014 Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4
2013 Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4
2012 Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4
2011 Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4
2010 Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4