Utbildning

Utbildningsmaterial

I samband med våra utbildningar får deltagarna ta del av dokumentation som behandlar det ämne som varit aktuellt, nu har vi börjat samla det här på hemsidan
Visa dokumentation

Kalendariet
Du hittar datum för alla våra arrangemang i kalendariet.

Faddrar
Våra faddrar hjälper dig som är medlem när du stöter på något problem med ditt släktforskningsprogram eller när du vill komma vidare.

Faddrar har vi för följande program:
• Disgen (PC)
• Disgen (Macintosh)
• Gramps (Linux)
• Min Släkt (PC)
• Reunion (Macintosh) ingen fadder för närvarande

Du hittar kontaktuppgifter till alla våra faddrar här.

Medlemsträffar
På dessa visar vi och går igenom hur du använder ditt släktforskningsprogram. Ofta handlar det om programmet Disgen, både på nybörjarnivå och på fortsättningsnivå. Träffarna kan också handla om Disbytutdrag, hur du använder Internet i din släktforskning, tips på olika databaser, bildhantering, m.m.

Mer information om medlemsträffarna hittar du i kalendariet.

Studiecirklar
I samarbete med studieförbund arrangerar vi studiecirklar i släktforskning som främst är inriktade på hur du använder datorn i din forskning.

Föreningsmöten
En gång på våren och en gång på hösten kallar vi våra medlemmar till ett föreningsmöte. Till dessa bjuder vi in intressanta föredragshållare. Då finns också faddrar på plats för att ge dig hjälp, tips och råd.

Hör gärna av dig till oss
För att vi ska kunna erbjuda dig som är medlem intressanta och givande träffar vill vi gärna ha dina synpunkter på innehåll m.m. Kontakta gärna vår utbildningsansvarige för att ge tips och idéer om hur vi kan bli bättre.

DIS Syds utbildningsansvarige
Anders Lindberg
Luzernvägen 1 D
227 38 Lund
Tfn: 0708-39 79 08
E-post: anders.lindberg@dis-syd.se