Disbyt/DisbytMatch

Finn och byt släktuppgifter
Disbyt

Disbyt är en databas med personer; den utökas ständigt och innehåller för närvarande nästan  40 miljoner poster. Databasen bygger på bidrag från medlemmarnas egna släktforskningsresultat. Namnet ”Disbyt” markerar den ömsesidiga nyttan medlemmar emellan genom att man ”byter” släktforskningsresultat. Databasen når du via DIS webbplats (länk öppnas i nytt fönster). Du kan som medlem i DIS använda Disbyt till:

  • hitta andra som forskar inom samma område som du
  • hitta nya släktingar som andra har forskat fram
  • få dina forskningsresultat jämförda med andra släktforskares, oberoende av vilket släktforskningsprogram som de använder
  • bidra med dina egna forskningsresultat till nytta för dig själv och andra medlemmar

DIS Syd:s Disbyt-ombud: Kent Hektor Götgången 18 271 44 Ystad Tfn: 0707-53 02 01 E-post: kent@dis-syd.se

DIsbytMatch

DisbytMatch ett hjälpmedel skapat i Excel för att underlätta tolkningen av dina filer från Disbytombudet. DisbytMatch har skapats för att du på ett enkelt sätt skall kunna sortera eller selektera fram andra medlemmar som också lämnat Disbytutdrag, med personer som du också släktforskar på. Till skillnad från i Disbyt visas bara personer som du är intresserad av. Det är ju alltid enklare att utgå från de anor som du har i ditt släktforsknings-program och som även är med i ditt Disbytutdrag.

Läs mer om hur du kan ladda mer DisbytMatch och hur det underlättar för dig att arbeta med ditt Disbytutdrag. Länk till DisbytMtch på DIS webbplats