Aktuellt

Välkommen till vårt höstmöte den 22 oktober

DIS Syds höstmöte hålls söndagen den 22 oktober kl. 13:00 - 16:00. Platsen är Senioren, Hässleholm. Föredragshållare är Patrik Hansson, utvecklare hos DIS, som kommer att berätta om nästa version av släktforskningsprogrammet Disgen.

Läs mer om mötet här.

Nu får alla DIS Syd-medlemmar ett nytt nummer av DIS-kutabelt

Du som är medlem i DIS Syd har inom kort ett nytt nummer av vår tidning i brevlådan. Den här gången handlar tidningen mycket om Släktforskardagarna i Halmstad men innehåller även värdefulla tips om hur du kan använda Disgen och mycket annat.

Att bli medlem i DIS Syd är enkelt - anmäl dig via DIS webbplats: www.dis.se.

Medlemsavgiften i DIS Syd är 50 kronor om året, 25 kronor för familjemedlemmar. För att bli medlem i DIS Syd måste du vara medlem i DIS. Medlemsavgiften i DIS är 180 kronor om året och 90 kronor för familjemedlemmar.

DIS-träff med Slægt og Data, DIS-Helsingør lördagen den 28 oktober

Träffen är fullbokad men du kan sätta upp dig på vår väntelista genom att meddela Anders Lindberg via anders.lindberg@dis-syd.se.

Nu är det dags för uppföljaren till den förra träffen i Helsingør. Vår skånsk/själländska släktforskardag kommer den här gången att vara mer praktiskt inriktad, hur du hittar arkivmaterial via Internet och många andra tips, m.m. Läs mer här.

Boktips: lär dig tolka gamla handskrifter

Två medlemmar i Dis, Torbjörn Wahlström och Thorulf Imselius, har släppt en ny bok, Tolka rätt!, med underrubriken "Handledning i tolkning av gamla handskrifter". Den främsta skillnaden författarna lyfter fram mot andra böcker är att bokstäverna presenteras i sitt sammanhang med hela ord istället för en rad med bokstavsexempel.

Boken innehåller många textexempel med tolkningar samt lite paleografi. Boken kostar 275 kr och kan köpas från Dis-Filbyter via Fontänens webbplats

Demografisk databas södra Sverige, DDSS - uppdaterad

DDSS har nu uppdaterat databasen med cirka 82 000 nya poster. Nya församlingar är Gladsax, Kvidinge, Källna och Reslöv. För Malmö har nya dödregister tillkommit för Husie och Västra Skrävlinge.

DDSS når du via denna länk

Släktforskarföreningar i Skåne, Blekinge och södra Hallad - se hit!

DIS Syd erbjuder Släktforskarforeningar i Blekinge, Södra Halland och Skåne information om Disgen 2016 och en kostnadsfri introduktion till de medlemmar som har skaffat programmet.

Vi kommer gärna till era möten/träffar och berättar om vad programmet och DIS kan erbjuda.

För mer information kontakta vår utbildningsansvarige Anders Lindberg via e-post: 
anders.lindberg@dis-syd.se.

Nu kan du enklare uppdatera dina uppgifter i medlemsregistret

På DIS hemsida finns nu en avdelning som heter "Självservice för medlemmar", där du kan se och ändra dina uppgifter, få information om inloggningar och lösenord, anmäla adressändring och mycket annat.