Aktuellt

Släktforskardag över Öresund

Tillsammans med Slægt & Data DIS-Helsingør arrangerar vi en ny dansk/svensk släktforskardag. Den här gången är våra vänner på andra sidan Öresund värdar. Träffen hålls lördagen den 6 oktober kl. 9:30 - 17:00 i Helsingør.

Ytterligare information med program m.m. kommer i mitten av augusti. Boka gärna dagen redan nu. Även denna gång är antalet deltagare begränsat till 50 personer, 25 från vardera förening. Först till kvarn-principen gäller. Kontaktperson för DIS Syd är Anders Lindberg, aelindberg2004@yahoo.se.

Nytt utseende på webbplatsen till hösten

Vi kommer under sommaren att bygga om vår webbplats och räknar med att den ska vara klar i augusti.

Släktforskarträffar med DIS-Syd

Vi planerar att i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan under hösten genomföra ett antal släktforskarträffar.

Vid dessa träffar gör deltagarna egen forskning vid egen dator och vi fördjupar oss också i något speciellt forskningsområde, efter deltagarnas önskemål och i Disgen som vi använder som registreringsprogram. Här kan vi också diskutera olika problem vi stött på i forskningen.
Tanken är, att vi träffas varannan vecka kanske 4-5 gånger i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler i Ronneby.

Tider m.m. bestäms senare tillsammans med deltagarna och SV. För medlemmar i DIS-Syd är dessa träffar gratis. Är du intresserad?
Kontakta: Staffan Knös om du är intresserad, staffan@dis-syd.se 070-595 13 38.

Här kan du läser mer om träffarna.

Träffa oss på Mörrums hembygdsförening den 2 juni

Vi är inbjudna till Mörrums hembygdsförenings arrangemang lördagen den 2 juni. Bo Lundgren kommer då att presentera DIS Syd och Disgen.  Arrangemanget "Öppet hus" äger rum kl. 13:00 - 16:00 på Stålagården i Mörrum.

Du kan läsa mer om Mörrums hembygdsförening här.

Ändrad lokal för DIS-träffarna i Eslöv den 26 maj och 2 juni

Träffarna hålls på Södergatan 29 i Eslöv (vid Medborgarhuset).

Jan Nilsson vald till hedersordförande

Vid årsmötet den 18 mars i Klippan valdes Jan Nilsson till hedersordförande i vår förening. På bilden ser du när Staffan E:son Knös överlämnar blommor och diplom till Jan.

Årsmötet valde Staffan E:son till ordförande i föreningen. Magnus Hellblom och Lars-Åke Stenemo invaldes som nya ledamöter i styrelsen som nu består av åtta ledamöter jämte ordföranden.

Läs mer om årsmötet i nästa nummer av DIS-kutabelt.

 

Demografisk databas södra Sverige, DDSS - uppdaterad

DDSS har nu uppdaterat databasen med cirka 82 000 nya poster. Nya församlingar är Gladsax, Kvidinge, Källna och Reslöv. För Malmö har nya dödregister tillkommit för Husie och Västra Skrävlinge.

DDSS når du via denna länk

Släktforskarföreningar i Skåne, Blekinge och södra Hallad - se hit!

DIS Syd erbjuder Släktforskarforeningar i Blekinge, Södra Halland och Skåne information om Disgen 2016 och en kostnadsfri introduktion till de medlemmar som har skaffat programmet.

Vi kommer gärna till era möten/träffar och berättar om vad programmet och DIS kan erbjuda.

För mer information kontakta vår utbildningsansvarige Anders Lindberg via e-post: 
anders.lindberg@dis-syd.se.

Nu kan du enklare uppdatera dina uppgifter i medlemsregistret

På DIS hemsida finns nu en avdelning som heter "Självservice för medlemmar", där du kan se och ändra dina uppgifter, få information om inloggningar och lösenord, anmäla adressändring och mycket annat.