Vy-navigering

Evenemang Views Navigation

Idag

Fråga en fadder via Zoom

Ingen anmälan. Gå in på Facebooklänken https://www.facebook.com/groups/DISSyd Har du inte Facebook eller inte är med i gruppen skicka ett mail till info@dis-syd.se och skriv  ”önskar länk till fråga en fadder”  

Tema: DNA i DIS produkter

Magnus Hellblom berättar om hur du kan använda Disgen även för din DNA-forskning Obligatorisk anmälan senast dagen före.     Anmälan till mötet